dijous, 25 de novembre del 2021

Innovamat

InNovaMat és una proposta didàctica que ens porta a la descoberta del món de les matemàtiques mitjançant aprenentatges competencials i significatius a través de materials manipulatius, didàctics i digitals. Aquest projecte està present durant tota l’escolaritat.
divendres, 19 de novembre del 2021

Racons

Treballar per rAcoNs és una manera d’organitzar els espais de treball del grup classe delimitant-los, dins l’aula, i dotant-los dels materials i estris necessaris per realitzar les activitat d’ensenyament-aprenentatge de tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic.

En els racons, els infants individualment, en parella o en petit grup, treballen simultàniament. El rol de l’adult és dinamitzar els aprenentatges i proporcionar oportunitats per tal que l’infant pugui explorar tots els centres d’aprenentatges.

A la nostra escola treballem a partir de racons de joc, on els infants recreen experiències quotidianes, assumeixen rols diferents als habituals i faciliten representar situacions que els han comportat dificultats emocional i racons de treball que van més dirigits als llenguatges matemàtics, lingüístics i plàstics.

D’aquesta manera podem atendre a cada infant de manera individual, respectant els seus interessos i ritme d’aprenentatge.

Racons de jocRacons de treballdimecres, 3 de novembre del 2021

Psicomotricitat

L’infant està en continu moviment i això li dona l’oportunitat de percebre el món que l’envolta i tenir experiències que li proporcionin un millor coneixement d’aquest.

La PsicoMotriciTat ofereix un context ideal per al moviment i l’exploració dels objectes i permet comunicar les diferents qualitats perceptives a través de comportaments verbals i no verbals alhora que ofereix un context espontani d’aprenentatge.

Les sessions de psicomotricitat van canviant setmana rere setmana segons els materials que es van oferint.

dilluns, 1 de novembre del 2021

Festes

La nostra escola apropa les fEsTes tradicionals als infants des d’un interès cultural i històric.

D’aquesta manera, la Castanyera, el Tió, el Senyor Carnestoltes o Sant Jordi troben també en els espais de l’escola un lloc per fer-se conèixer.