divendres, 10 de desembre del 2021

Espais

Els eSpaiS d’aprenentatge s’organitzen de manera que l’infant es converteix en el constructor del seu propi aprenentatge, partint del joc, de la investigació i de les relacions amb els companys i les companyes, tot explorant amb llibertat segons els seus interessos i motivacions.

En aquestes primeres edats els nens i nenes volen explorar, assajar, construir, descobrir, fer i desfer, imaginar, provar, moure’s... per tant, els espais i els seus materials els han de donar l’oportunitat de dur a terme aquestes accions amb altres infants de diferents edats, de manera cooperativa, ja que l’aprenentatge no és un acte que es produeixi individualment.

Treballant als espais es potencia el llenguatge oral de l’infant, s’afavoreixen les relacions socials i de convivència entre els infants de diferents edats, desenvolupen hàbits socials com compartir, aprenen dels companys i de les companyes, no només de l’adult i aprenen a respectar els materials.

Els espais que realitzem a la nostra escola tres tardes a la setmana són: Isadora, Arquímedes, Gaudí, Poble, Atelier i Edison.

Actualment, amb tot el tema de la pandèmia, els tres primers no es duen a terme i tampoc podem fer barreja d’edats entre tot infantil. Així que, els tres que es realitzen, es fan amb el grup bombolla.


Espai d’Isadora

És l’espai on l’expressió corporal, la música i la dansa tenen un paper rellevant, ja que es desenvolupa la percepció auditiva, la manera de comunicar-se, de socialitzar-se, de fer servir la seva imaginació i la creativitat.


Espai d’Arquímedes

A través de taules d’experimentació els infants observen, exploren, manipulen i experimenten amb diferents materials que se’ls hi ofereix. La curiositat dels infants fa que es plantegin preguntes, formulin hipòtesis buscant estratègies i donin respostes iniciant-se així en el mètode científic.


Espai de Gaudí

Ens referim al nostre espai de construcció on els infants desenvolupen les seves habilitats motrius manipulant les peces, els diferents conceptes espacials i les formes geomètriques. A través de l’assaig-error van adquirint algunes nocions més complexes com l’equilibri, la simetria, la mida, l’alçada o el volum. Aquest joc és beneficiós pel desenvolupament motriu, intel·lectual, cognoscitiu i emocional de l’infant. També contribueix a cooperar amb els/les companys/es a l’hora de compartir una idea, a posar-se d’acord i a organitzar-se.
Espai de Poble

En aquest espai del joc simbòlic els infants imiten accions de la vida quotidiana del món dels adults. El joc simbòlic ajuda a l’infant a entendre, interpretar, integrar i transformar les situacions del seu dia a dia. Els permet desenvolupar la imaginació i la creativitat, aprendre a expressar sentiments, a resoldre conflictes, a compartir, a col·laborar i acceptar les normes del joc i d’uns rols determinats.Espai d’Atelier

Amb l’Art experimentem i expressem sensacions, emocions i pensaments. Els infants, seleccionant, interpretant i composant amb material i tècniques diverses, ens mostren aspectes de si mateixos: què pensen, quins sentiments tenen.Espai d’Edison

Els infants descobreixen el joc de llum i ombra mitjançant diferents colors, objectes i materials. Creativitat, observació, experimentació, cooperació, màgia, descoberta, imaginació, fantasia... es desperta en un espai de llums i so.

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada