dilluns, 31 de gener del 2022

Anglès

A l'escola els infants comencen a fer anglès a partir de P4. Ho fan a través de cançons, jocs, activitats pràctiques i transdisciplinars, en les que es promou la seva participació activa. 

L'objectiu és que comencin a familiaritzar-se amb la llengua i puguin gaudir de cada classe alhora que aprenen i van guanyant confiança.

Tot allò que fem busca ser significatiu i contextualitzat, tenint en compte els seus interessos, el seu dia a dia (rutines i hàbits), festivitats i altres aspectes per conèixer-se, conèixer els altres i alguns aspectes de la comunitat.

 

Relacionar conceptes i idees, crear 2D i 3D, motricitat fina i gruixuda... aprenent fent, creant, experimentant, compartint i cooperant.    
 Activitats transdisciplinars... Comptar i sumar en anglès i jugant...

dimarts, 18 de gener del 2022

Projectes

Els infants de la nostra escola són els que decideixen el nom de la classe de forma consensuada. A partir d’aquí es fa un pRojectE sobre el nom escollit el qual dona identitat al grup.  

Durant el curs poden anar sorgint altres projectes segons els interessos dels infants, a partir d’una provocació per part del mestre o mitjançant alguna vivència o idea d’algun infant. 


Valorem molt positivament la col·laboració de les famílies per treballar per projectes en les primeres edats. Aquesta metodologia permet als infants pensar, investigar, aprendre dels seus errors, dels companys i companyes fomentant, així, l’esperit crític. D’aquesta manera és l’infant qui va fent el seu propi aprenentatge. 

dimarts, 11 de gener del 2022

Música

La múSicA forma part del nostre dia a dia. Les primeres experiències musicals col·laboren en el desenvolupament sòcio-emocional (autoestima, autosuperació i socialització) i psicomotor de l’infant, establint les bases sobre les quals es construiran futurs aprenentatges.